Mer eller mindre lustigt om humorns anatomi

Boken ”Humour, seriously” bekräftar oavsiktligt att krystade lustigheter och käck jargong kan motverka sitt syfte. Författarna undervisar vid Stanford och har en instrumentell syn på humor som ett redskap för ledare. Men de gör också intressanta observationer om humorns väsen.

Läs mer…

kommentarer