Metoden kan bli nu bli vägledande i Sverige

I Norrköping har hittills ett 60-tal könsstympade flickor upptäckts tack vare ett medvetet arbete.

Om ”Norrköpingsmetoden” blir framgångsrik kan den bli vägledande för resten av landet.

– Vi kan ana att Norrköping inte är unikt. De här barnen finns runtomkring på våra skolor i hela landet, säger Juno Blom, utvecklingsledare på länsstyrelsen Östergötland.

kommentarer