Microsoft gör det lättare att byta standardappar i Windows 11


Kommer också testa att låta appar fästas på ett primärt och sekundärt lager av aktivitetsfältet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj