Patchtisdag: Nya kritiska säkerhetsfixar för Windows

Den här gången har 96 sårbarheter täppts till, varav två anses vara extra farliga.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj