”Migrationsverket slänger ut studenter som följt reglerna”

Bara månader före examen har fem masterstudenter vid Karolinska Institutet fått avslag på ansökan om förnyat uppehållstillstånd. Detta trots att de har betalat de skyhöga utgifterna och kunnat möta alla Migrationsverkets ologiska krav, skriver Iris Peña Arriarán, ordförande för studentkåren Medicinska Föreningen Stockholm.

Läs mer här: ”Migrationsverket slänger ut studenter som följt reglerna”

kommentarer