Mike Pences totala brytning med Trump

Donald Trump satte sitt sista hopp till Mike Pence om att ändra valresultatet.

Men Pence vägrade lyda Trumps order under kongressens kontrollräkning av elektorsrösterna trots hot om politiska konsekvenser – och de har inte pratat med varandra sedan dess, uppger källor för CNN.

Läs mer…

kommentarer