Miljontals i Teliastött tvångsarbete

Småsmulor i lön och vidriga arbetsförhållanden.

Miljoner människor rapporteras ha hotats till tvångsarbete med höstens bomullsskörd i Uzbekistan, som Telia Sonera stödde.

kommentarer