Miljöorganisation anklagar Volvo för fusk med utsläpp

En tysk miljöorganisation anklagar Volvo cars för utsläppsfusk och jämför Volkswagens dieselgate.

En suv-modell påstås släppa ut tolv gånger mer kväveoxider än vad som framkommit från testerna.

Volvo nekar till att ha manipulerat testresultaten.

Läs mer…

kommentarer