Mindre våld men mer otrygghet i Göteborg

GÖTEBORG. Åttiosju personer dödades genom övergrepp av annan person mellan 2002 och 2013 i Göteborg, enligt rapporten Brott och trygghet, gjord i samarbete mellan Göteborgs stad, universitet och polisen.

Totalt sett minskar antalet anmälda brott i Göteborg sedan några år tillbaka, medan däremot känslan av otrygghet ökar.

kommentarer