Minskad administration för lärare genom tydligare regler för åtgärdsprogram

Regeringen förändrar lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram i skolan kraftigt kan minskas. Detta lättar lärarnas administrativa börda och frigör tid för undervisning.Pressmeddelande: Minskad administration för lärare genom tydligare regler för åtgärdsprogramLagrådsremiss: Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Utbildningsdepartementet, 19 februari 2014

kommentarer