Minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall

Under år 2018 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige med 10 procent jämfört med 2017. Minskningen beror främst på färre dödsfall på grund av fentanylliknande substanser.

Läs mer…

kommentarer