Missnöjet ökar mot bygget av Västlänken

Göteborgarna blir allt mer kritiska till bygget av Västlänken. Under 2014 svängde opinionen kraftigt – från en klart positiv syn på bygget av järnvägsförbindelsen till ett övervägande missnöje enligt statistik från SOM-institutet.

– Det är en påtaglig förändring, säger professor Folke Johansson vid Göteborgs universitet som sammanställt rapporten.

Läs mer här: Missnöjet ökar mot bygget av Västlänken

kommentarer