Allmänheten varnas – torg i Vara avspärrat

Ett större område av Stora torget i Vara har spärrats av efter att en termos med ett misstänkt innehåll har hittats.

Allmänheten avråds från att stå i fönster som vetter mot torget.

Läs mer…

kommentarer