Mitthem vill kameraövervaka bygge

Mitthem har ansökt om att få kameraövervaka bygget av ett åttavåningshus på Skönsmon.

kommentarer