Så ska datacenter få smartare energiförbrukning

De flesta datacenter har ”överbokat” sin energiförbrukning. Hur arbetsbelastningarna ska kunna prioritera applikationer i förhållande till energiförbrukningen har doktoranden Jakub Krzywda vid Umeå universitet räknat ut.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj