Museet sjunker ner i sumpmarken – kostar miljoner att renovera

Saltmagasinet i Vivstavarv byggdes på 1700-talet. På den tiden var salt livsviktigt för att förvara och lagra mat. Det fungerade som hårdvaluta; ofta fick man stora mängder salt som betalning för timmer som skeppades utomlands.

Läs mer här: Museet sjunker ner i sumpmarken – kostar miljoner att renovera

kommentarer