Mycket besvärligt trafikläge i västra Jämtland

Ishalka,stora regnmängder och kraftig vind väntas under onsdag kväll i framför allt västra Jämtland.Inga tåg trafikerar väster om Östersund från och med ikväll.
Trafikverket rekommenderar att människor inte ger sig ut på vägarna om man inte absolut måste.

Läs mer…

kommentarer