Myndigheter klarar inte e-handelsmål

Den första juli ska Sveriges myndigheter ha gått över till digital beställning av varor och tjänster. Men hälften av dem kommer inte klara av att hålla tidsgränsen, varnar Ekonomistyrningsverket (ESV).

kommentarer