”Nämndemännen är underbetalda”

Vi accepterar inte längre att de ojämlika, oskäliga och orimliga löne­skillnaderna i domstolarna fortsätter. Det skriver Stefan Blomquist,
förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund.

Läs mer…

kommentarer