När Evert Taube tog sig ton mot fascismen

Det tog tid innan författare på allvar började reagera på de högernationalistiska och diktatoriska strömningar som inte minst i Italien började växa fram efter första världskriget. På var sitt sätt kom Thomas Mann, Halldór Laxness och Evert Taube att höra till dem som först vände sig mot svartskjortorna i sina verk.

Läs mer…

kommentarer