När min dotter föddes var jag i världens mittpunkt

Kanske är upplevelsen av det nyfödda barnet ett av få mirakel som fortfarande finns kvar.

Eric Schüldt skriver denna julafton om sin dotters födelse och det som Maria visste i sitt hjärta.

Läs mer…

kommentarer