När världen hakar ur och en människa töms

Vad händer med poesin när pandemin ger oss ett nytt mentalt rum att läsa den i?

Daniel Sjölin finner en diktsamling som både förstärks och försvagas av karantänlivet.

Läs mer…

kommentarer