Näringslivsdagar i Eslöv även i år

ESLÖV Näringslivsarrangemanget Därför: Eslöv kommer tillbaka även i år – men blir bara två dagar.

Näringslivsdagen blir torsdag 1 september. Sedan blir det uppehåll under fredagen men lördag 3 september kommer Därför: Eslöv tillbaka med något utåtriktat arrangemang på Stora Torg.
Under förra årets Därför: Eslöv var fredagen en intern utbildningsdag.
Exakta utformningen av årets upplaga är inte bestämd ännu, men kanske sätter man upp stortält på torget så att företagen i kommunen kan visa upp sig för allmänheten.
Under näringslivsarrangemanget samlas Eslövs företag, föreningar, skolor och invånare till ett gemensamt evenemang.

Tanken är att alla tillsammans ska skapa förutsättningar för utveckling, samarbeten och goda affärer – inte bara för Eslöv, utan hela regionen.
Evenemanget består av flera olika delar, men marknadsförs som en helhet under namnet Därför: Eslöv.
Arrangemanget diskuterades när kommunalråden mötte Eslövs Advisory Board, där det sitter ett antal näringslivsrepresentanter, i onsdags.
Vid ett möte tidigare i veckan med företagarna i Eslöv var representanter för Svenskt Näringsliv på besök. Deras undersökning om hur Eslöv kan bli en bättre företagar- och tillväxtkommun diskuterades.

Kommunikation, långsiktighet i arbetet och att man håller fast i de delar man arbetar med angavs som viktiga punkter i den strävan. Principerna ska tillämpas i det pågående arbetet med översiktsplan och centrumutveckling. Eslövs

Läs mer här: Näringslivsdagar i Eslöv även i år

kommentarer