Nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet behövs

Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Många behöver arbeta gemensamt och samordnat för att minska skillnaderna och skapa förutsättningar för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i vardagen.

Läs mer här: Nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet behövs

kommentarer