Nato: Förstärkningar i Östeuropa kan bli kvar

OTTAWA. På grund av de ökade spänningarna mellan Ryssland och Ukraina måste Nato överväga om de tillfälliga truppförstärkningar som placerats ut i Östeuropa ska permanentas, anser Natos högste befälhavare i Europa.

kommentarer