Naturvännerna kan stoppa Gekås-ägarens slottsbygge

Gekås ena ägare Thomas Karlssons planer på att bygga ett slottsliknande hus i sin hemtrakt rör upp känslor.

Detta sedan Varbergs naturskyddsförening överklagat byggplanerna och drivit dem ända upp till Mark- och miljööverdomstolen – vilket i förlängningen kan stoppa bygget.

Inom kort kommer beslutet som kan bli mycket principiellt viktigt: ska andra än närboende kunna överklaga bygglov eller inte.

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer