Naturvårdsområde har varit nerskräpat länge

lund I flera decennier har Genarps miljövårdsgrupp kämpat för att kommunen ska ingripa mot en deponi i det känsliga naturskyddsområdet i Häckeberga.
Nu växer högarna igen och miljöförvaltningen gör ingenting, menar Siewert Karlsson, ordförande i miljövårdsgruppen.

– Att kommunen inte dömer ut vite, det kan jag förstå för det kan vara svårt att få in några pengar, men kommunen borde följa upp sina beslut på ett mycket bättre sätt. Den är som en tandlös tiger – mycket snack och lite verksamhet, säger Siewert Karlsson.
Han bjöd i mitten av februari in presidiet i Lunds miljönämnd att besöka platsen. Efter påstötning meddelade Petter Forkstam (MP), nämndens ordförande, att han hade möjlighet att komma tidigast i slutet av mars.
– Men vi har inte hört något ifrån honom, säger Siewert Karlsson.

Miljönämnden tog 2013 beslut om att skrothögarna skulle vara helt borta senast 30 juni 2013.
Det som förvarades på den närliggande fastigheten skulle stå på hårdgjord mark och under väderskydd, uppger Siewert Karlsson.
Några sådana åtgärder kan miljögruppen inte se. Den stora förbättring som skett är att de skrotbilar som tidigare stod i naturen runt fastigheten är borta.
Petter Forkstam uppger att han har varit där och tittat, men tyvärr kunde han

Läs mer här: Naturvårdsområde har varit nerskräpat länge

kommentarer