Nekas upphävande av vattenskyddsområde

Trots att nämnda vattentäkt inte längre är i bruk så har länsstyrelsen valt att inte tillmötesgå kommunens ansökan. Detta som en följd av att kommunen inte varit tillräckligt tydliga kring vissa detaljer.

Läs mer här: Nekas upphävande av vattenskyddsområde

kommentarer