Ninetech rullar hem trafikuppdrag på hemmaplan


Karlstadsbaserade konsultbolaget Ninetech ska tillsammans med Region Värmland utveckla en e-tjänsteportal för den värmländska kollektivtrafiken.

Läs mer…

kommentarer