Nio flyktingbarn sattes samma hem i Lund

Lunds kommun placerade totalt 16 ensamkommande flyktingbarn i en och samma familj, nio av dem var där samtidigt.

kommentarer