Nollåttor kan dyka upp överallt i framtiden

Om några år kommer telefonins riktnummer inte längre att vara kopplade till ett geografiskt område.

För många är det kanske en skrämmande tanke att det kan dyka upp nollåttor i både Göteborg och Malmö.

kommentarer