Nordic Mines vände till vinst

Gruvbolaget Nordic Mines redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet på 80,3 miljoner kronor (-38,7 miljoner kronor), huvudsakligen till följd av vinsten från förvärvet av utestående bankskuld.

Läs mer här: Nordic Mines vände till vinst

kommentarer