Norges Bank: Svag tillväxt i produktionen

Det har varit en svag tillväxt i produktionen de senaste tre månaderna och förväntningarna på tillväxten har skruvats ned något. Företagen räknar nu med en i stort sett oförändrad aktivitetsnivå framöver. Det framgår av Norges Banks regionala företagsenkät som publicerades på fredagen.

Läs mer här: Norges Bank: Svag tillväxt i produktionen

kommentarer