Norskägt skepp kapsejsade i Asien

Upp till 18 besättningsmän befaras ha omkommit när det norskägda lastfartyget Bulk Jupiter kapsejsade utanför Vietnam, rapporterar Bergens Tidende.

kommentarer