Nu börjar Microsoft varna användare av Windows 7

Dialogrutor med uppmaningar att uppgradera till Windows 10 blir snart en vanlig syn.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj