Nu har rocken nått sitt historiska slut

2010-talet var decenniet när rocken blev historia. 

Rasmus Fleischer berättar vad som kom och vad som försvann.

Läs mer…

kommentarer