Nu har Wikipedia fler än 6 miljoner engelska artikelsidor

Nådde tidigare 5 miljoner artiklar under slutet av 2015.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj