Nu kan EU bestämma hur snusdosan ser ut

Sverige får själv bestämma över snusets innehåll.

Men dosan kan komma att se annorlunda ut när EU:s tobaksdirektiv blir svensk lag.

kommentarer