Nu ska AI stöpa om affärssystemen

De hajpade teknikerna AI och maskininlärning används i dag mycket i marknadsföring och för kundkontakter i form av bottar. Men nu börjar företagen allt mer fundera på hur AI kan förbättra kärnfunktioner i framtiden.

Läs mer här: Nu ska AI stöpa om affärssystemen

kommentarer

Publicerad i IT