Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

By Läkemedelsverket Urinvägsinfektion är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård. Det är även den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Utöver detta har resistensläget förändrats. Läkemedelsverket har med anledning av detta tagit fram en ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård. Nytt är också att denna omfattar kvinnor, män och barn.

Läs mer här: Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

kommentarer