Ny EU-förordning ger effektivare beslutsväg för kliniska prövningar

By Läkemedelsverket I en rapport till regeringen presenterar Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna en gemensam samarbetsstuktur som är anpassad till det nya regelverket.
– Förordningen ger ökad tydlighet, effektivare beslutsväg och därmed bättre förutsättningar för life science, säger enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket.

Läs mer här: Ny EU-förordning ger effektivare beslutsväg för kliniska prövningar

kommentarer