Ny handlingsplan för jämställda livsinkomster

Debattartikel av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Aftonbladet, 26 december 2017.

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Därför har regeringen beslutat en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. I handlingsplanen ingår ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter mot diskriminering.

Läs mer här: Ny handlingsplan för jämställda livsinkomster

kommentarer