Ny rapport om alkoholhanteringen i Sverige 2012

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram en ny publikation om alkoholhanteringen i Sverige. Rapporten Alkoholstatistik 2012 syftar till att ge en översiktlig bild av både omfattning och utveckling av alkoholhanteringen över tid. I rapporten redovisas statistik över försäljning, totalkonsumtion, produktion och partihandel med alkoholdrycker i Sverige samt statistik över aktörer på marknaden; detaljhandelsmonopolet och dess ombud, partihandlare, tillverkare, innehavare av serveringstillstånd och detaljhandlare av folköl. Här redovisas även omsättningen från alkoholdrycksförsäljningen, detaljhandelns realprisindex och statens skatteinkomster samt punktskatterna på alkoholdrycker.

kommentarer