Ny rapport om cannabis och folkhälsa

Användandet av cannabis har ökat något i Sverige under de senaste tio åren. Men det går att förebygga cannabisbruk och skador. Genom ett brett folkhälsoarbete som utgår från aktuell kunskap om den lokala situationen och bakomliggande faktorer kan man nå personer som riskerar att få cannabisrelaterade problem.

Läs mer…

kommentarer