Ny rapport om PISA-undersökningen och Sverige

Tisdagen den 18 februari överlämnas rapporten ”PISA 2012: Resources, policies and practices in Sweden” till utbildningsminister Jan Björklund. I samband med överlämnandet hålls en pressträff.Pressmeddelande: Ny rapport om PISA-undersökningen och Sverige Utbildningsdepartementet, 17 februari 2014

kommentarer