Ny skola planeras för att lära ut svenska

Eslöv Gymnasiet och grundskolan ska samarbeta för att ta emot och lära nyanlända svenska.
Det blir en ny så kallad enhet. Men var den ska ligga är ännu inte klart.
Dessutom ska alla högstadieskolor få förberedelseklasser.

– Vi jobbar för att skapa en ny enhet för mottagningskola i andra lokaler än där nuvarande mottagningsskola finns i dag, säger Kerstin Melén Gyllensten, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
De senaste månaderna har det kommit många flyktingbarn till Eslöv. De flesta är pojkar mellan 13 och 17 år gamla och i behov av svenskundervisning.

Idén om en ny enhet där grund- och gymnasieskolan samarbetar är fortfarande på planeringsstadiet, men tanken är att det ska gå snabbt.
– Vi vill vara igång vid terminsstart så de kommande två veckorna ska mycket falla på plats, säger Kerstin Melén-Gyllensten.
Det som kallas IM språk på Bergagymnasiet har fått många nya elever på sistone och räcker inte till. Inte heller den mottagningsskola som finns på Norrevång är tillräcklig.
Hon vill inte säga så mycket mer om planerna innan personal informerats. Var den nya enheten skulle hålla till är oklart, säger hon. Men det blir inte på Norrevång, där finns ingen plats.
Johan Holmqvist, gymnasiechef, berättar att den här typen av samarbete börjar växa fram även i

Läs mer här: Ny skola planeras för att lära ut svenska

kommentarer