Ny tågräls i sommar till Sundsvall

Järnvägsspåren mellan Hudiksvall och Sundsvall ska bytas ut. Arbetat ska ske i tre etapper under tre år. Det innebär i praktiken att tågen under större delen av juli kommer att ersättas med buss.

kommentarer