Ny trend: Flyktingar väljer bort smugglare

Människor som valt att fly sina hemländer har fått betala stora summor till människosmugglare för att få hjälp att ta sig till och igenom Europa. Men mycket tyder nu på att smugglarnas roll förändras.

Läs mer här: Ny trend: Flyktingar väljer bort smugglare

kommentarer