Nya datalagringsregler börjar gälla i Sverige idag

Nu finns nya regler på plats som klargör för operatörerna exakt vilken data som ska lagras och hur länge. Förhoppningen är att det ska leda till större möjlighet att bekämpa grov brottslighet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj