Nya XC90 återkallas av Volvo

Felet finns i ett elkablage som är monterat i framstolarna. Till följd av en felaktig montering kan vissa bilar ha fått kabeln installerad på ett sätt som riskerar skada kabelisoleringen. …Läs mer

Läs mer här: Nya XC90 återkallas av Volvo

kommentarer